บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2016

"โชค ลาภ วาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง" ล้วนเป็นผองเพื่อนกับ "ความซื่อสัตย์"

รูปภาพ
"โชค ลาภ วาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ล้วนเป็นผองเพื่อนกับ ความซื่อสัตย์" - KITTICHARN ลองมาอ่านเรื่องนี้กันครับ ! ♡♡♡ 辭職信裏的十一塊錢 。> เงินสิบเอ็ดเหรียญในซองจดหม ายลาออก ♡♡♡ 《 ลังเลไม่ได้อีกต่อไปแล้ว จำเป็นต้องไปแล้ว 》 เขาจบสาขาการเงินการบัญชี แต่เมื่อเข้ามาในบริษัทฯแห่ งนี้ กลับจับพลัดจับพลูไปเป็นเลข าฯ ของผู้อำนวยการ เลขาฯ ผู้อำนวยการฟังแล้วดูดี แท้จริงแล้ว งานที่ทำก็คือกวาดพื้น รินน้ำ เช็ดโต๊ะ เวลาที่ยุ่งๆ เขาแทบจะกลายเป็นปลาสเตอร์ร ักษาสารพัดโรค ที่ไหนก็แปะ พนักงานบริษัทฯประชุม เขาคือพนักงานทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงประชุม เขาคือพนักงานบริการ อีกทั้งบางครั้งยังต้องไปช่ วยงานในฝ่ายผลิต บรรจุสินค้าจนเหงื่อไหลไคลย ้อย ทุกคนล้วนดูถูกแม้แต่ตัวเขา เองยังดูถูกตัวเอง อยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าสุดแ สนจะทุเรศ ไม่มีค่าใดๆ กับการที่มีตัวตนอยู่ มีวันหนึ่ง เจ้านายไปต่างประเทศ ต้องอีกสักระยะเวลาหนึ่งจึง จะกลับมา ดังนั้น เขาจึงทำการเขียนจดหมายลาออ ก มอบให้กับเลขาฯอีกคนหนึ่ง ให้เขามอบต่อให้กับเจ้านาย จากนั้น จัดเก็บของแล้วจากไป ลาออกแล้ว เริ่มต้นหางานใหม่ ไม่ง่ายเลยแม้แต่นิดเดียว เขาไ