บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2014

5 วิถีปฏิบัติขององค์กร บนโลกเฟซบุ๊ค

รูปภาพ
การก้าวเข้าสู่โลกแห่ง เฟซบุ๊ค ทำให้บริษัทต่างๆ ทั้งน้อยใหญ่ สามารถสร้างแบรนด์บนเว็บเครือข่ายสังคม เพื่อยกระดับ ในการสื่อสารตัวตน คุณค่า และความน่าเชื่อถือ .. สิ่งหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องศึกษาก็คือ การทำความเข้าใจผู้คนบนโลกแห่งนี้ ..  วันนี้มาดูกันว่า สิ่งที่ผู้คนบนโลก Social media คาดหวังนั้น มีอะไรบ้าง ? และเราควรทำอย่างไร ? 1. ความจริงใจ ลูกค้าบนเฟซบุ๊คต้องการความเป็นส่วนตัวกับกิจกรรมบน เฟซบุ๊ค รวมทั้งความจริงใจของบริษัทบน เฟซบุ๊ค ที่ติดต่ออยู่ อีกนัยนึงคือบริษัทต้องเข้าถึงง่ายเพื่อแสดงความจริงใจและไม่เปิดเผยข้อมูลนั่นเอง การมี เฟซบุ๊ค ของบริษัททำให้ติดต่อได้ง่ายขึ้น โดยบุคลิกของผู้ตอบที่ไม่เป็นทางการไปก็ทำให้ดูเข้าถึงง่ายกว่า    2. ความโปร่งใส เมื่อบริษัทที่คุณสนใจหรือต้องการติดต่อด้วยมีตัวตนบน เฟซบุ๊ค ทำให้สามารถตรวจสอบความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่างๆได้ โดยลูกค้าบน เฟซบุ๊ค สามารถดูรูปแบบการทำงานและห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดได้  3. การมีส่วนร่วม การเปิดให้ลูกค้าบน เฟซบุ๊ค ได้ออกความคิดเห็นจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงเป็นการโฆษณาบริษัททางอ้อมให้แก