บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2013

108 กลยุทธ์ การทำธุรกิจเครือข่ายผ่าน Facebook (2)

รูปภาพ
ครั้งที่แล้ว เราค้างกันไว้แค่ 5 กลยุทธ์แรก วันนี้ เรามาเพิ่มเติมกลยุทธ์ต่อไปกันเลยครับ 6) ใช้เทคนิคการติดตามเฟซบุ๊คแบบ Real Time การติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บนโลก Social Network มากที่สุด...ดังนั้น วิธีการประยุกต์ใช้โลกที่เราต้องอยู่ ถือเป็นเงื่อนไขของความสำเร็จ การติดตามเฟซบุ๊คแบบ Real Time ทำได้อย่างไรลองดูภาพด้านล่างครับ สิ่งนี้มีประโยชน์มาก เพื่อใช้รับข้อมูลข่าวสารจาก "แบรนด์" หรือ "บุคคล" ต่างๆ ที่น่าสนใจ...ในมุมมองของผม สิ่งนี้เหนือกว่า "Email-Marketing" ไปแล้ว เพราะเราสามารถโต้ตอบได้ทันท่วงที ก้บผู้ที่เป็นเจ้าของ Page ได้เลย ผมเคยเขียนบทความ    “Notifications” เฟซบุ๊คเพจแบบใหม่ VS. ระบบ Email Marketing "   เป็นบทความที่ขยายความสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับนักธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ทั่วไป สามารถใช้เทคนิคนี้ ในการติดตาม  "คู่แข่ง" ของตนเองได้ และลอกเลียน วิธีการของคู่แข่ง มาผสมผสานกับ จุดเด่นของเรา แล้วทำให้แตกต่าง ผมเองได้ใช้วิธีการนี้ ในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร ต