บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2012

การคิดแบบหมวก 6 ใบ ของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่

รูปภาพ
ผมเคยเขียนบทความที่ชื่อว่า “3 ทักษะของผู้ประสบความสำเร็จ ” ซึ่ง 3 ทักษะนั้นมีองค์ประกอบดังนี้  1) ทักษะด้านความรู้ 2)ทักษะด้านการคิด และ 3) ทักษะด้านคน  ในบทความนั้นได้เฉลยไปแล้วว่า “ ทักษะการคิด ” คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่ผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ หากใครอยากรู้รายละเอียดก็ย้อนกลับไปอ่านได้ วันนี้ผมจึงอยากจะนำเสนอแนวทางการนำไปใช้ แนวทางการพัฒนาในเรื่องของ “ ทักษะการคิด ” ครับ โดยคนที่จะสอนเราเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้าน “ การคิด ” ได้ดีที่สุด คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ดร . เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ ที่มีผลงานด้านการสร้าง “ ระบบการคิด ” ไว้อย่างแพร่หลาย และได้ถูกนำไปใช้ จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ระบบการคิดของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ นั้นเป็นหลักการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง … ท่านได้ออกแบบในเรื่องของการคิดไว้อย่างมากมาย แต่วันนี้ขอเล่าถึงเรื่อง วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่ผมคิดว่าสะดวก ใช้ง่าย มีประสิทธิภาพ และใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม ชนชั้น สาขาอาชีพ ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก 4 ขวบ ขึ้นไป เลยทีเดียว ทำไม เราควรใช้การคิดแบบ หมวก 6 ใบเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตและธุร