โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2012

การคิดแบบหมวก 6 ใบ ของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่

รูปภาพ
ผมเคยเขียนบทความที่ชื่อว่า“3 ทักษะของผู้ประสบความสำเร็จ” ซึ่ง 3 ทักษะนั้นมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ทักษะด้านความรู้ 2)ทักษะด้านการคิด และ 3) ทักษะด้านคน 

ในบทความนั้นได้เฉลยไปแล้วว่า “ทักษะการคิด”คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่ผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ หากใครอยากรู้รายละเอียดก็ย้อนกลับไปอ่านได้

วันนี้ผมจึงอยากจะนำเสนอแนวทางการนำไปใช้ แนวทางการพัฒนาในเรื่องของ “ทักษะการคิด”ครับ โดยคนที่จะสอนเราเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้าน “การคิด” ได้ดีที่สุด คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ ที่มีผลงานด้านการสร้าง “ระบบการคิด” ไว้อย่างแพร่หลาย และได้ถูกนำไปใช้ จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
ระบบการคิดของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ นั้นเป็นหลักการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง…ท่านได้ออกแบบในเรื่องของการคิดไว้อย่างมากมาย แต่วันนี้ขอเล่าถึงเรื่อง วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่ผมคิดว่าสะดวก ใช้ง่าย มีประสิทธิภาพ และใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม ชนชั้น สาขาอาชีพ ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก 4 ขวบ ขึ้นไป เลยทีเดียว
ทำไม เราควรใช้การคิดแบบ หมวก 6 ใบเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ ?
1)เรื่องของ “อัตตา” …คนส่วนใหญ่ใช้การคิ…