36 แผนที่ชีวิต

36 แผนที่ชีวิต

1. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ

2. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญา และความกล้าหาญ

3. เพื่อนใหม่ คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่า หรือ มิตร คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มค
ุณค่า

4. อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม

5. ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผ
ู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

6. พูดคำว่า ขอบคุณให้มากๆ

7. รักษา ความลับ ให้เป็น

8. ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง

9. ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี

10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง
หากมีใครตำหนิ 

และรู้แก่ใจว่า เป็นจริง

11.หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม

12. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว

13. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต

14. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดว
ก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน

15. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า ขอโทษ

16. อย่าอายหากจะบอกใครว่า ไม่รู้

17 ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง

18. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่
งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป

19 การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งค
วามร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมา

20. คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต

21. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนท
ี่ดี

22. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเ
ลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด

23. จงใช้จุดแข็ง อย่าเอาชนะจุดอ่อน

24. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดใ
ห้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เร
าพูด

25. เหรียญเดียวมีสองหน้า ความสำเร็จกับล้มเหลว

26. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นล้วนตาม
ใจตัวเองทั้งสิ้น

27. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อ

28. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ ( อย่าใจร้อน)

29. ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้

30. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆไปก็ผิดหมด

31. ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเว
ลาแล้วเสร็จ

32. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิ
ต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด

33. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีน บันไดสูง

34. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมาย
ในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ

35. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาขอ
งโลก 
จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม

36. ระเบียบวินัย คือคุณสมบัติ ที่สำคัญในการดำเนินชีวิตความคิดเห็น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า
ยังไม่สายที่คนไทยจะศึกษาและปฏิบัติตาม แม้ไม่ได้ทั้งหมดก็ขอให้พยายามด้วยความสัตย์จริง ขอบคุณผู้ที่แบ่งปัน"36แผนที่ชีวิตของพ่อหลวง"ทุกท่านครับ
"ยังไม่สาย หากคุณคิดจะเริ่มต้น"

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวม 26 คำคม เพจ "คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์" ที่คนแชร์มากที่สุดเดือน สิงหาคม - ตุลาคม

ปรัชญาในการดำเนินชีวิตของผม

รวม "คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์" เรื่อง "ความซื่อสัตย์"

แผนการตลาดในธุรกิจเครือข่าย

วิธีหยุดนิสัย...ซุบซิบนินทาของคนอื่นในทันที !!