รวม "คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์" เรื่อง "ความซื่อสัตย์"

loyalty(ความซื่อสัตย์)
"ผมต่อสู้กับความซื่อสัตย์ในทุกๆวันของชีวิต"...นิรนาม

"ความซื่อสัตย์ คือแก่นแท้ของความสำเร็จทั้งมวล"...บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์

"คุณจะไ่ม่มีทางประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง นอกจากสิ่งที่คุณทำนั้นมีความซื่อสัตย์ และยึดหลักคุณธรรมเป็นรากฐาน"...ดร.ฮัล เออร์บาน - ผู้เขียนหนังสือขายดีระดับโลก

"กิจการทั้งมวล ความซื่อสัตย์สำคัญสุด"...สุภาษิตจีน

"จงซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่นเดียวกับที่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น"...ฟรานซิส เบคอน - ปราชญ์แห่งอังกฤษ


"คงจะเป็นประโยชน์อย่างคาดไม่ถึงต่อทั้งรัฐและเอกชน ถ้าทุกคนพิจารณาความจริงที่ว่า
ไม่มีมนุษย์คนไหน ฉลาดและถูกต้องไปเสียหมด แต่มนุษย์มีความซื่อสัตย์"
...เซอร์ วอลเตอร์ ราเล

loyalty"ความซื่อสัตย์ เป็นนโยบายที่ดีที่สุด"...George Sandys

"ผู้สูญเสียความซื่อสัตย์ เหมือนสูญเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง"...สุภาษิตจีน

"เมื่อยากจนก็ยังชื่นชมในคุณธรรม เมื่อมั่งมีก็ยังชื่นชมในมารยาทจริยธรรม"...ขงจื้อ

"กล้าหาญแต่ไม่มีจริยธรรม จะกลายเป็นก่อการร้าย 
ซื่อตรงแต่ไม่มีจริยธรรม จะเป็นภัยแก่คนอื่น"...ขงจื้อ


"ข้าพเจ้าหวังว่าข้าพเจ้าจะคงไว้ซึ่งความหนักแน่นและความดีงาม
เพียงพอที่จะรักษาความประพฤติอันซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าตลอดไป
ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สูงส่งกว่าทุกสิ่ง"
...George Washington
    ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอเมริกา

"7 ใน 10 ของความสำเร็จในธุรกิจคือ ความซื่อตรง"...เจมส์ พาร์ตัน

"ผู้ที่สรรเสริญสิ่งที่มีผู้ทำไว้ดีแล้วและกล้าที่จะประกาศสิ่งที่ดีกว่า 
เป็นผู้มีความซื่อตรง ความซื่อตรงคือ ความซื่อสัตย์ 
ความภักดี การอุทิศให้ต่อ คน สถานที่ หรือสถาบัน"
...จอห์น มิลตัน

"ความปรารถนาที่จะได้ด้วยวิธีการไม่ซื่อคือจุดเริ่มต้นแห่งความสูญเสีย"...นิรนาม

"หากปราศจากความซื่อสัตย์แล้ว ไฉนเลยจะมีความสงบสุขทางใจได้
หากไม่มีความสงบสุขทางใจ แล้วจะมีความสุขได้อย่างไรกัน"...นิรนาม


"ความซื่อสัตย์ เป็นบทแรกของหนังสือที่สร้างปัญญา"...โธมัส เจฟเฟอร์สัน - อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ

"เหนือสิ่งอื่นใด จงซื่อสัตย์ต่อตนเอง และต้องติดตามกันไปดุจราตรีตามติดทิวา
แล้วท่านจะมิอาจหลอกลวงผู้ใด"...วิลเลี่ยม เชคสเปียร์

"รักคือ... ความซื่อสัตย์ ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ ก็คงไปด้วยกันไม่ได้"...นิรนาม


"ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว  
ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้"   
พระราชดำรัส 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

"ความซื่อสัตย์ เป็นนโยบายที่ดีที่สุด สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สำหรับแรงงาน สำหรับธุรกิจ สำหรับการศึกษา
สำหรับครอบครัว และสำหรับการควบคุมอาชญากรรม
เพราะความจริง คือสิ่งเดียวที่ใช้ได้ผล 
และเป็นรากฐานเดียวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวชั่วนิรันดร์"
...แรมเซย์ คลาร์ก

loyalty(ความซื่อสัตย์)


กิตติชาญ ภคภาพรวงศ์ (ซัน) ผู้นำธุรกิจเครือข่ายสีขาว
สร้างมิตรภาพ...ด้วยหัวใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวม 26 คำคม เพจ "คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์" ที่คนแชร์มากที่สุดเดือน สิงหาคม - ตุลาคม

ปรัชญาในการดำเนินชีวิตของผม

แผนการตลาดในธุรกิจเครือข่าย

วิธีหยุดนิสัย...ซุบซิบนินทาของคนอื่นในทันที !!