ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจเครือข่ายสีขาว(White MLM)
"ธุรกิจเครือข่าย" หรือที่คนไทยเราเรียกกันว่า "ขายตรง" เป็นธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของผู้คนมาแล้วมากมายทั่วโลก...จากศึกษาทั้งประสบการณ์ตรงที่ได้พบปะ พูดคุยกับผู้คนในธุรกิจเครือข่าย จนถึงอ่านหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตในแวดวงธุรกิจเครือข่ายทำให้ผมได้มีความเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างถ่องแท้ ...ผมจึงได้รวบรวบและเขียนบทความเพื่อให้ความเข้าใจแก่ผู้คนทั่วไปที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง โดยบทความต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ...

...ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี
...ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นจากใจจริง
...ผู้ที่ต้องการทำงานจากที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ต

...ผู้ที่เบื่องานประจำ อยากมีเวลาให้กับครอบครัว  
...ผู้ที่ต้องการรายได้เสริม จนถึงทำเป็นรายได้หลัก
...ผู้ที่ต้องการอิสรภาพ ทั้งทางด้านการเงินและเวลา

...ผู้ที่ต้องการรายได้ที่ขึ้นตามความสามารถของตนเอง 
...ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำ
...ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง และดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเองออกมา

...ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวรอบโลก โดยรายได้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
...ผู้ที่ต้องการมีเพื่อนที่ดี มีสังคมที่มองโลกในแง่ดี มีเป้าหมายในชีวิต
...ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจทั่วโลก และทำงานได้ทั่วทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

...ผู้ที่ต้องการทำงานร่วมกับผู้คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายชนชั้นทางสังคม
...ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต เป็นสื่อการตลาดที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ

และสุดท้ายคือ...
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น !!-----------------------------------------------------
"ถ้าผมล้มเหลวในธุรกิจเครือข่าย 
ผมก็กลับมายืนตรงจุดเดิม...แต่ถ้าผมประสบความสำเร็จ
ชีวิตผมจะเปลี่ยนแปลงตลอดไป"

ภก.กิตติชาญ ภคภาพรวงศ์ (ซัน)
ผู้นำธุรกิจเครือข่ายสีขาว -

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวม 26 คำคม เพจ "คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์" ที่คนแชร์มากที่สุดเดือน สิงหาคม - ตุลาคม

รวม "คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์" เรื่อง "ความซื่อสัตย์"

ปรัชญาในการดำเนินชีวิตของผม

แผนการตลาดในธุรกิจเครือข่าย

วิธีหยุดนิสัย...ซุบซิบนินทาของคนอื่นในทันที !!