ดุลยภาพแห่งชีวิต

<b>kitticharn.com</b>

ด้วยเหตุเริ่มแรกเดิมที ผมค้นหาวิธีที่จะทำให้ร่ำรวยพร้อมมีอิสระในการใช้ชีวิต จึงทำให้ผมอ่านหนังสือทุกแขนง เพื่อสร้างรากฐานแห่ง"ความคิด"สู่ความสำเร็จ...สิ่งที่ผมค้นพบจากการศึกษาที่หลากหลายทำให้รู้ว่า ไม่ใช่มีเพียง "เงิน" แล้วจะมีความสุขหรือประสบความสำเร็จในชีวิต มันยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายอย่าง

ผมสังเกตุว่ามีผู้คนมากมายที่ประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงาน การเงิน แต่กลับล้มเหลวในเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ทั้งกับสามี ภรรยา ลูกๆ ญาติ พี่น้อง และมีอีกหลายคนที่ทำงานหนักมีเงินมากมาย แต่เสียชีวิตก่อนจะได้ใช้เงิน เพราะผิดพลาดในเรื่องของสุขภาพ 

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเหล่านั้นคือ "ดุลยภาพแห่งชีวิต" ซึ่งผมขอแบ่งออกเป็น 6 ด้านดังนี้

1) การงาน (อาหารใจหรือพลังในการมีชีวิตอยู่)
2) การเงิน (รายได้)
3) สุขภาพ 
4) ครอบครัว ( สามี ภรรยา พี่น้อง ญาติ ๆ)
5) สังคม (การสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ)
6) การพักผ่อน - งานอดิเรก (ทำบุญ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม,ดูภาพยนตร์,งานอดิเรก,งานสังคม,ท่องเที่ยว)

เราจะสังเกตได้ว่าด้วยชีวิตที่เร่งรีบ แข่งขันในปัจจุบัน...ผู้คนมักจะใส่ใจไปกับการทำงานเพื่อหาเงิน เพียงอย่างเดียว ซึ่งผมก็เคยเป็นเช่นนั้น และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมเป็นมะเร็ง

มะเร็งเป็นสิ่งที่มาหยุดผม ทำให้ผมต้องตระหนักถึงความหมายของชีวิตและสิ่งที่เรามักนึกเสียใจก่อนที่เราจะตาย ?

ทำให้ทุกวันนี้ผมมักจะใช้วิธีการทบทวน "ดุลยภาพแห่งชีวิต" อยู่เสมอ ตั้งเป้าหมายโดยกำหนดระยะเวลาว่าสิ่งไหน ต้องทำเมื่อไหร่ สิ่งไหนจะได้เมื่อไหร่ รวมถึงตรวจสอบความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขถ้าทำไม่ได้ตามแผนที่วางไว้

ผมคิดว่าถ้าทุกคนตระหนักถึง "ดุลยภาพแห่งชีวิต" และใช้มันเป็นหลักการตรวจสอบความสำเร็จ ทุกคนจะรู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอน
----------------------------------------------------------
"เราคิดดี เราย่อมมีแต่ความสุข เราคิดร้าย ใจเรามีแต่ทุกข์
เราโกรธเกลียดใคร จิตใจเราแสนเร่าร้อนทุรนทุราย"
อาจารย์ ดร.บุญเลิศ สายสนิท

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวม 26 คำคม เพจ "คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์" ที่คนแชร์มากที่สุดเดือน สิงหาคม - ตุลาคม

ปรัชญาในการดำเนินชีวิตของผม

รวม "คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์" เรื่อง "ความซื่อสัตย์"

แผนการตลาดในธุรกิจเครือข่าย

วิธีหยุดนิสัย...ซุบซิบนินทาของคนอื่นในทันที !!